Formulare Formulare utile si necesare in activitatea economica si financiar-contabila

 

Stat de salarii
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea .......................

STAT DE SALARII
pe luna .............. anul ........

(secţia, serviciul etc.)
┌────┬──────────────────────┬─────────┬──────────────────┬────────┬───┬─────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬
│Nr. │ NUMELE ŞI PRENUMELE │ Marca │ Salariul de bază │Vechime │ │ Timp lucrat │ din care │ Timp nelucrat │ Salariul de │
│crt.│ │(funcţia)│(pe oră, zi, lună)│în muncă│ │ (ore sau zile) │ │ (ore sau zile) │ bază pt. │
│ │ │sau număr├─────────┬────────┤ % │ ├───────┬─────┬───────┼────────────┬────┬──────┼───────────┬────┤timpul efectiv├
│ │ │matricol │ de │ │ │ │Efectiv│După │ Ore │Suplimentare│ │ De │Întreruperi│ │ lucrat în │
│ │ │ │încadrare│ │ │ │ în │normă│ regie │ │ │noapte│ │ │ regim normal │
│ │ │ │ │ │ │ │ acord │ │ sau │ │ │ │ │ │ de lucru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ zile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │lucrate│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───┼───────┼─────┼───────┼────────────┼────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
├────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───┼───────┼─────┼───────┼────────────┼────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼
├────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───┼───────┼─────┼───────┼────────────┼────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼
├────┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───┼───────┼─────┼───────┼────────────┼────┼──────┼───────────┼────┼──────────────┼
└────┴──────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴───┴───────┴─────┴───────┴────────────┴────┴──────┴───────────┴────┴──────────────┴
(continuare)
┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────┬─────┬───────────┬
│ CALCULUL SUMELOR │ Alte │Contravaloarea│Venit│Contribuţia│
├─────┬─────────┬──┬──┬──────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┤ drepturi │avantajelor în│brut │individuală│
│ Ore │Ore regie│ │ │ SPORURI │Indemnizaţie│Întreruperi│Adaos pt. │impozabile│ natură │ │ pentru │
│după │sau zile │ │ ├──┬────────────┬──────┬─────────────┬─────────┤de concediu │ │depăşirea │ │ │ │ asigurări │
│normă│ lucrate │ │ │ │ Ore │Ore de│ Vechime │Condiţii │ │ │sarcinilor│ │ │ │ sociale │
│ │ │ │ │ │suplimentare│noapte│neîntreruptă │deosebite│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
┼─────┼─────────┼──┼──┼──┼────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────────┼
│ 16 │ 17 │18│19│20│ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │
┼─────┼─────────┼──┼──┼──┼────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────────┼
┼─────┼─────────┼──┼──┼──┼────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────────┼
┼─────┼─────────┼──┼──┼──┼────────────┼──────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────────┼
┴─────┴─────────┴──┴──┴──┴────────────┴──────┴─────────────┴─────────┴────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴─────┴───────────┴
(continuare)
┬───────────┬───────────┬────────────┬─────┬──────────────┬─────────┬────────────┬──────┬────────┬────────┬─────┬────────┬────────────────┬──────────┐
│Contribuţia│Contribuţia│ Cheltuieli │Venit│ Alte │Deducere │ Deduceri │Venit │Impozit │Salariul│Avans│Rest de │ ALTE REŢINERI │ Total de │
│individuală│ pentru │Profesionale│ net │ contribuţii │personală│suplimentare│ bază │calculat│ net │ │ plată ├──────┬────┬────┤ plată │
│ pentru │asigurările│ (cota 15%) │ │sau cheltuieli│ de bază │ │ de │ şi │ │ │ │Chirii│ │ │ │
│ protecţia │sociale de │ │ │ deductibile │ │ │calcul│reţinut │ │ │ │ │ │ │ │
│ socială a │ sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ şomerilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
┼───────────┼───────────┼────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼─────┼────────┼──────┼────┼────┼──────────┤
│ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │
┼───────────┼───────────┼────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼─────┼────────┼──────┼────┼────┼──────────┤
┼───────────┼───────────┼────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼─────┼────────┼──────┼────┼────┼──────────┤
┼───────────┼───────────┼────────────┼─────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼─────┼────────┼──────┼────┼────┼──────────┤
┴───────────┴───────────┴────────────┴─────┴──────────────┴─────────┴────────────┴──────┴────────┴────────┴─────┴────────┴──────┴────┴────┴──────────┘
14-5-1/a
Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului Întocmit,
financiar-contabil,


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Unitatea .......................

│ STAT DE SALARII
│ pe luna ..................... anul .........

│(secţia, serviciul etc.)
├────┬─────────┬─────────┬───────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────┬
│Nr. │ NUMELE │ Marca │ Total │Indemnizaţie│Indemnizaţie│ Alte │Venit│Contribuţia│Contribuţia│Contribuţia│ Cheltuieli │Venit│
│crt.│ ŞI │(funcţia)│salariu│pt. primele │ din │ drepturi │brut │individuală│individuală│ pentru │profesionale│ net │
│ │PRENUMELE│sau număr│ │ 10 zile de │ asigurări │impozabile│ │ pentru │ pentru │asigurările│ (cota 15%) │ │
│ │ │matricol │ │ boală │ sociale de │ │ │ asigurări │ protecţia │sociale de │ │ │
│ │ │ │ │ │ stat │ │ │ sociale │ socială a │ sănătate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ şomerilor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────┼
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────┼
├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────┼
├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────┼
└────┴─────────┴─────────┴───────┴────────────┴────────────┴──────────┴─────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────┴
(continuare)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐


STAT DE SALARII │
pe luna ..................... anul ......... │


┬───────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤
│ Alte │Deducere │ Deduceri │ Venit │Impozit │Salariul│ ALTE REŢINERI │ Total de │
│contribuţii│personală│suplimentare│bază de│calculat│ net ├────────────┬─────┬──────┬─────────┬───────┬────┬─────────┤ plată │
│ sau │ de bază │ │calcul │ şi │ │Indemnizaţie│Avans│Chirii│Imputaţii│Popriri│Rate│ Alte │ │
│cheltuieli │ │ │ │reţinut │ │ concediu │ │ │ │ │ │câştiguri│ │
│deductibile│ │ │ │ │ │ odihnă, │ │ │ │ │ │ în bani │ │
│ │ │ │ │ │ │ lichidări │ │ │ │ │ │ şi în │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ natură │ │
┼───────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼──────────┤
│ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │
┼───────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼──────────┤
┼───────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼──────────┤
┼───────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼──────────┤
┴───────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┴────────┴────────────┴─────┴──────┴─────────┴───────┴────┴─────────┴──────────┘
14-5-1/b
Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului Întocmit,
financiar-contabil,

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│Unitatea .......................

│ STAT DE SALARII
│ pe luna ..................... anul .........

│(secţia, serviciul etc.)
├────┬─────────┬─────────┬───────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────┬
│Nr. │ NUMELE │ Marca │ Total │Indemnizaţie│Indemnizaţie│ Alte │Venit│Contribuţia│Contribuţia│Contribuţia│ Cheltuieli │Venit│
│crt.│ ŞI │(funcţia)│salariu│pt. primele │ din │ drepturi │brut │individuală│individuală│ pentru │profesionale│ net │
│ │PRENUMELE│sau număr│ │ 10 zile de │ asigurări │impozabile│ │ pentru │ pentru │asigurările│ (cota 15%) │ │
│ │ │matricol │ │ boală │ sociale de │ │ │ asigurări │ protecţia │sociale de │ │ │
│ │ │ │ │ │ stat │ │ │ sociale │ socială a │ sănătate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ şomerilor │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────┼
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────┼
├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────┼
├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────┼
└────┴─────────┴─────────┴───────┴────────────┴────────────┴──────────┴─────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────┴
(continuare)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐


STAT DE SALARII │
pe luna ..................... anul ......... │


┬───────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤
│ Alte │Deducere │ Deduceri │ Venit │Impozit │Salariul│ ALTE REŢINERI │ Total de │
│contribuţii│personală│suplimentare│bază de│calculat│ net ├────────────┬─────┬──────┬─────────┬───────┬────┬─────────┤ plată │
│ sau │ de bază │ │calcul │ şi │ │Indemnizaţie│Avans│ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │reţinut │ │ concediu │ │ │ │ │ │ │ │
│deductibile│ │ │ │ │ │ odihnă, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ lichidări │ │ │ │ │ │ │ │
┼───────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼──────────┤
│ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │
┼───────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼──────────┤
┼───────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼──────────┤
┼───────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼──────────┤
┴───────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┴────────┴────────────┴─────┴──────┴─────────┴───────┴────┴─────────┴──────────┘
14-5-1/c
Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului Întocmit,
financiar-contabil,


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Unitatea ......................

│ STAT DE SALARII
│ pe luna .......... anul .......

│(secţia, serviciul etc.)
├────┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬─────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┬
│Nr. │NUMELE ŞI│Salariu│ Alte │ Alte │Venit│Contribuţia│Contribuţia│Contribuţia│ Cheltuieli │
│crt.│PRENUMELE│de bază│drepturi │ drepturi │brut │individuală│individuală│ pentru │profesionale│
│ │ (marca) │ │salariale│impozabile│ │ pentru │ pentru │asigurările│ (cota 15%) │
│ │ │ │ │ │ │ asigurări │ protecţia │sociale de │ │
│ │ │ │ │ │ │ sociale │ socială a │ sănătate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ şomerilor │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
├────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
├────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
└────┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴─────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴
(continuare)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐


STAT DE SALARII │
pe luna .......... anul ....... │


┬─────┬────────────────┬─────────┬────────────┬──────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┤
│Venit│Alte contribuţii│Deducere │ Deduceri │Venit │Impozit │Salariul│ Avans │ Alte │Total de│
│ net │ sau cheltuieli │personală│suplimentare│ bază │calculat│ net │ │ reţineri │ plată │
│ │ deductibile │ de bază │ │ de │ şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │calcul│reţinut │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │
├─────┼────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
├─────┼────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
├─────┼────────────────┼─────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
┴─────┴────────────────┴─────────┴────────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┘
14-5-1/k
Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului Întocmit,
financiar-contabil,

1. Serveşte ca:
- document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, precum şi al contribuţiilor şi al altor sume datorate;
- document justificativ de înregistrare în contabilitate.
2. Se întocmeşte în două exemplare, lunar, pe secţii, ateliere, servicii etc., pe baza documentelor de evidenţă a muncii şi a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaţi în acord etc., a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihnă, certificatelor medicale (în cazul statului de salarii cod 14-5-1/b şi cod 14-5-1/c) şi se semnează, pentru confirmarea exactităţii calculelor, de către persoana care determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii.
Coloanele libere din partea de reţineri a statelor de salarii urmează a fi completate cu alte feluri de reţineri legale decât cele nominalizate în formular.
Pentru centralizarea la nivelul unităţii a salariilor şi a elementelor componente ale acestora, inclusiv a reţinerilor, se utilizează aceleaşi formulare de state de salarii.
Plăţile făcute în cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidările, indemnizaţiile de concediu etc. se includ în statele de salarii, pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi toate reţinerile legale din perioada de decontare respectivă.
3. Circulă:
- la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata (exemplarul 1);
- la casieria unităţii pentru efectuarea plăţii sumelor cuvenite (exemplarul 1), după caz;
- la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1);
- la compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2), care va servi la acordarea vizei atunci când se solicită plata salariilor neridicate.
4. Se arhivează:
- la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de plăţi (exemplarul 1);
- la compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2).
5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
- denumirea unităţii, secţiei, serviciului etc.;
- denumirea formularului; întocmit pentru luna, anul;
- numele şi prenumele; venitul brut; contribuţia individuală de asigurări sociale; contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj; contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate; cheltuieli profesionale; venitul net; deducere personală de bază; deduceri suplimentare; venitul bază de calcul; impozitul calculat şi reţinut; salariul net;
- semnături: conducătorul unităţii, conducătorul compartimentului financiar-contabil, persoana care îl întocmeşte.ComentariiComentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile
 
AICI LEGISLATIE
iPartyRadio.com: Where The World Comes To Party
Magazin naturist
 
   
Powered by www.ablog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare