Formulare Formulare utile si necesare in activitatea economica si financiar-contabila

 

Contract de comodat spatiu
     media: 4.11 din 9 voturi

CONTRACT DE COMODAT

Incheiat astazi, ___/___/______ intre:

1. ___________________, de cetatenie romana , domiciliat in Bucuresti, Str. ____________________ nr. _______, Bl. ______, sc. _____, et. _______, ap _______, sector ______, legitimat cu BI/CI seria _____ numarul ___________ eliberat de Sectia _______ Politie, la data de _______________, CNP ___________________,

2. ___________________, de cetatenie romana, domiciliat in Bucuresti, Str. ____________________ nr. _______, Bl. ______, sc. _____, et. _______, ap _______, sector ______, legitimat cu BI/CI seria _____ numarul ___________ eliberat de Sectia _______ Politie, la data de _______________, CNP ___________________, si in calitate de comodanti.

3. S.C. “______________” S.R.L., societate comerciala in curs de constituire, reprezentata de asociatul / administratorul ___________________, de cetatenie romana, domiciliat in Bucuresti, Str. ____________________ nr. _______, Bl. ______, sc. _____, et. _______, ap _______, sector ______, legitimat cu BI/CI seria _____ numarul ___________ eliberat de Sectia _______ Politie, la data de _______________, CNP ___________________, in calitate de comodatar.

Art. 1. Obiectul contractului:

Obiectul contractului il constituie imprumutul de folosinta efectuat de Comodanti catre comodatar asupra imobilului situat in localitatea ______________, Strada ______________, Nr. ______, Judetul ________, imobil proprietate a comodantilor, conform actului de proprietate nr. ___ din data de ______________ .

Art. 2. Termenul contractului:

Prezentul contract se incheie pe _______ ani, incepand cu data de ___/___/______ pana la data de ___/___/______.

Partile vor putea denunta unilateral contractul cu conditia notificarii intentiei de incetare a acestuia cu cel putin 30 de zile inainte de data dorita.

Art. 3. Obligatiile Partilor:

Art. 3.1. COMODANTII se obliga:

- sa predea imobilul comodatarului;

- sa asigure comodatarului folosinta pasnica si utila a imobilului, netulburand-o prin fapte proprii;

Art. 3.2. COMODATARUL se obliga:

- sa ingrijeasca de imobilul imprumutat intocmai ca un bun proprietar;

- sa nu aduca modificari imobilului fara acordul COMODANTILOR

- sa achite la termen costurile locative (facturile furnizorilor de servicii: telefon, energie electrica , cabluTV, intretinere, etc.), comodatarul putand incheia in nume propriu contracte cu furnizorii;

Art. 4. Alte clauze

Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile legale in materie de comodat.

COMODANTI COMODATAR

_________________ _________________ComentariiComentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile
 
AICI LEGISLATIE
iPartyRadio.com: Where The World Comes To Party
Magazin naturist
 
   
Powered by www.ablog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare