Formulare Formulare utile si necesare in activitatea economica si financiar-contabila

 

Extras de cont
     media: 4.33 din 3 voturi

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea creditoare Nr. de înregistrare ........... din ..............│
│........................................ Către ............................................│
│Cod de identificare fiscală ............ │
│Nr. de înregistrare la Oficiul reg....

Citeste mai departe


Lista de avans chenzinal
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea .......................... ................................... (secţia, serviciul etc.)
LISTĂ DE AVANS CHENZINAL
pe luna ............. anul ...........
┌────┬─────────────┬────────┬─────────────┬───────────────────────┬────────────┐
Nr. │ Numele şi │ Marca │ Salariul de │ Timp efectiv │ Avans de │
│crt.│ prenumele │ │ bază ├──────────┬────────────┤ plată │
│ │ │ │ │ Lucrat │ Concediu │ │
│ │ │ │ │ │ medical │ │
├────┼──...


Stat de salarii
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea .......................

STAT DE SALARII
pe luna .............. anul ........

(secţia, serviciul etc.)
┌────┬──────────────────────┬─────────┬──────────────────┬────────┬───┬─────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬
│Nr. │ NUMELE ŞI PRENUMELE │ Ma...

Citeste mai departe


Dispozitie de plata/incasare catre casierie
     media: 0.00 din 0 voturi

Unitatea .........................
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DISPOZIŢIE DE*) ................................................. CĂTRE CASIERIE │
│ nr. ............................... din ..........................................│
│ │
│Numele şi prenumele .......

Citeste mai departe


Proces verbal de plati
     media: 0.00 din 0 voturi

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea .................... │
│ │
│ PROCES-VERBAL DE PLĂŢI │
│ │
│ Întocmit azi .............................................................................│
│Subsemnaţii: casier .........................................................................│
│Mandatar plătitor ...........................................................................│
│Primul am predat, iar secundul am primit suma de ........................................ lei│
│(...........................................................................................)│
│ (în litere) │
│reprezentând actele de plăţi specificate mai jos, pentru secţia, atelierul, serviciul etc. │
│1) ............................................................ lei │
│2) ............................................................ lei │
│3) ............................................................ lei │
│ TOTAL ........................................... lei │
│Decontarea se va face la data de ............................................................│
│ │
│ Casier, Mandatar plătitor, │
│.............................................................................................│
│Azi ............................. am restituit la casierie actele de plăţi menţionate mai sus│
│împreună cu suma de .................................. lei │
│(.................................................) rămasă neachitată conform listei nominale│
│ (în litere) │
│ de pe verso formularului. │
│ │
│ Mandatar plătitor, Casier, │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
14-4-3A t2

(verso)
┌───────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐
│Unitatea .......

Citeste mai departe


Chitanta pentru operatiuni in valuta
     media: 0.00 din 0 voturi

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unitatea .......................................... │
│Codul de identificare fiscală ..................... │
│Nr. de înregistrare la Oficiul reg....

Citeste mai departe
 
AICI LEGISLATIE
iPartyRadio.com: Where The World Comes To Party
Magazin naturist
 
   
Powered by www.ablog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare