Formulare Formulare utile si necesare in activitatea economica si financiar-contabila

 

Formulare utile in activitatea membrilor CECCAR
     media: 4.00 din 2 voturi

FORMULARE: CURRICULUM VITAE PENTRU EXAMENUL DE ACCES 2008 CERERE INSCRIERE EXAMEN ACCES LA PROFESIE 2008 DECLARATIE DE CANDIDATURA CERERE DE REINTEGRARE A MEMBRILOR INACTIVI FORMULARE INSCRIERE IN TABLOU PERSOANE FIZICE FORMULARE INSCRIERE IN TABLOU PERSOANE JURIDICE DECLARATIE VENITURI PERSOANE FIZICE DECLARATIE VENITURI PERSOANE JURIDICE FISA OPTIUNI EXPERTIZE CONTABILE RAPORT ANUAL PRIVIND AUDITUL DE CALITATE


Dosarul permanent
     media: 4.00 din 2 voturi

MODEL DOSAR PERMANENT 1 Descarca DOSAR PERMANENT 2 Descarca


Dosarul anual
     media: 2.83 din 6 voturi

MODEL DOSAR ANUAL 1 Descarca ETAPE DOSAR ANUAL 2 Descarca


Cerere inscriere examen aptitudini
     media: 0.00 din 0 voturi

Catre

CECCAR FILIALA

Subsemnata/tul________________________________________,

numar matricol __________, nascut/a la data de ____________, in localitatea _______________, cu domiciliul in ____________________

________________________________, CNP _____________________,

BI/CI ____________________.

Telefon _______________, mobil _______________________

Solicit inscrierea la examenul de aptitudini in vederea obtinerii calitatii de _______________________________, care se organizeaza in perioada __________________ in Centrul din ___________________.

Depun documentele necesare completarii dosarului personal conform prevederilor din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil / contabil autorizat.

Data__________

Semnatura,

...
Citeste mai departe


Contract cadru de prestari servicii financiar contabile
     media: 2.80 din 5 voturi

C.E.C.C.A.R Anexa nr. 8

la Hotararea Consiliului Superior

nr.08/89/14.05.2008

CONTRACT – CADRU

DE PRESTARI – SERVICII FINANCIAR – CONTABILE

Incheiat in baza art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata, intre:

1) Expert contabil/contabil autorizat _________________________, cu domiciliul in localitatea ___________________, strada_____________ nr.______, bloc______, scara______, etaj______, apartament______, judetul/sectorul___________, cod numeric personal_________________, inscris in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, avand carnet nr.____________, denumit in continuare prestator

sau

Societatea comerciala de expertiza contabila/societatea comerciala de contabilitate _________________, cu sediul in localitatea______________, strada__________, nr.____, bloc.____, scara____, etaj____, apartament___, judetul/sectorul______________, inregistrata la Registrul Comertului cu nr._________________, cod fiscal nr._________________, cont bancar nr.___________________________, deschis la ______________________,

inregistrata in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, avand autorizatia de functionare nr.___________, legal reprezentata de ________________, in calitate de ________________, denumita in continuare prestator

si

...

Citeste mai departe


Declaratie pe propria raspundere
     media: 3.50 din 4 voturi

C E C C A R Filiala D E C L A R A T I E Subsemnatul______________________________expert contabil contabil autorizat , posesor al carnetului de membru nr _________/______ declar pe propria raspundere ca nu am savarsit fapte care sa ma impiedice sa fiu administrator sau sa-mi exercit profesia Data_________ Semnatura_____________________


Fisa optiuni expertize contabile
     media: 0.00 din 0 voturi

FISA OPTIUNI EXPERTIZE CONTABILE


Raportul anual privind auditul de calitate
     media: 0.00 din 0 voturi

RAPORT ANUAL PRIVIND AUDITUL DE CALITATE


Declaratie de venituri persoane fizice
     media: 0.00 din 0 voturi

DECLARATIE VENITURI PERSOANE FIZICE


Declaratie venituri persoane juridice
     media: 0.00 din 0 voturi

DECLARATIE VENITURI PERSOANE JURIDICE


pagina urmatoare >>


 
AICI LEGISLATIE
iPartyRadio.com: Where The World Comes To Party
Magazin naturist
 
   
Powered by www.ablog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare